ERP online

Què és IP MANAGER? - El teu ERP online

IPManager ERP online és l’abreviatura d’Internet Payment Managerm, que com el nom indica és el Gestor de Pagaments per internet.

El ERP Online IPManager permet a les associacions, entitats i clubs la gestió de les seve dades i dades dels seus socis i afiliats, podent portar el control i registre dels cobraments mensuals de socis i afiliats i/o clients de forma fàcil i senzilla, amb accés ràpid a un ERP Online.

Quines funcions té el nostre ERP online?

Amb IPManager gestionarem dades fiscals, tant de l’associació, club o entitat com dels seus clients, socis i afiliats, farem factures, cobraments per domiciliació SEPA o rebuts no bancaris, podrem comunicar a través de correu electrònic amb les adreces de la base de dades introduïda a l’eina ERP i extreure’n diversos llistats.

El Software ERP Online IPManager es divideix en diverses seccions: Gestió de dades del club, associació o entitat, Gestió de Socis, Gestió de Processos on inclou facturació, rebuts, remeses i assentaments, creació de rebuts, etiquetes i comunicació via correu electrònic.

A la secció de Gestió de dades permet la personalització de Logotips i textos legals de RGPD perquè comunicacions i factures vagin correctament emplenades, també la introducció de l’identificador de Registre Mercantil per a facturació si fos necessari, igualment permet introduir els comptes bancaris propis per realitzar els cobraments, crear tipus de rebuts, imports de quotes, definir percentatges d’IVA i crear sèries de facturació.

A la Gestió de Socis podrem incorporar les dades personals del client, soci o afiliat també les dades bancàries per realitzar el cobrament de quotes, extreure documents d’Ordre de domiciliació SEPA emplenats amb les dades de la persona de cobrament per a la seva posterior aprovació i signatura, i en alguna de les versions de l’ERP IPManager podrem extreure pòlisses o contractes personalitzats i a mida.

En la creació de processos permet gestionar cobraments amb creació d’agrupacions de conceptes per generar les factures i els rebuts, les remeses i a posteriori generar els fitxers per a exportació d’assentaments a la comptabilitat.

A la secció de Llistats podem extreure la informació de socis, facturació, etiquetes d’enviament i ens permet comunicar-nos amb el soci, afiliat o client a través de correu electrònic.

El software ERP online per a clubs, entitats i associacions

La nostra eina ERP permet connectar en línia per gestionar clubs, entitats i associacions de manera que en un mateix programari tinguem la base de dades de socis i afiliats, les seves dades de cobrament, les seves dades de facturació (podent generar factures i rebuts) i podem comunicar-ho amb ells a través de correu electrònic.

El software ERP online perfecte per a associacions de veïns amb secció d’enterraments

Una de les característiques més atractives d’IPManager és poder realitzar rebuts mensuals d’imports fixos amb un càlcul específic de qui se’ls ha de cobrar el rebut i qui no, concretament hi ha el mòdul de “defuncions” on es realitzen cobraments de pòlisses d’enterraments o incineració.

Moltes associacions de veïns gestionen els enterraments de la seva comunitat, de manera que tenen una necessitat específica per fer cobraments dels difunts, amb la versió IPManager-NA (Neighborhood Association) podran realitzar aquests cobraments de forma molt fàcil i pràcticament automàtica definint si cal diferents preus per a cada servei (enterrament o incineració).

Gestió

Gestió de dades entitats i associacions, socis i afiliats

Factures i cobraments

Gestió de cobraments massius i creació de factures i remeses SEPA per a enviament a plataforma bancaria online.

Documentació

Ordres de domiciliació càrrec directe SEPA, factures i rebuts de socis, pòlisses (en la versió IPM-NA).

Comunicació

Enviament de correus electrònics a socis i afiliats des de la plataforma.

Avantatges de l'eina ERP IPManager

IPManager: ERP online

Amb IPManager tot són avantatges, un ERP online, amb accessibilitat allà on estiguis podent consultar totes les dades dels socis i afiliats on tindràs una àgil gestió de factures amb creació de rebuts i cobraments massius a través de remesa SEPA per a enviament de fitxer a plataforma bancària. Amb la nostra eina facilitem la comunicació a través de correu electrònic amb tota la base de dades que contingui el teu IPManager de forma senzilla i amb el teu logotip i textos legals.

ERP comptabilitat ideal per gestionar les finances de la teva associació i clubs

IPManager és l’eina ERP perfecta per oblidar-te de fer assentaments comptables de totes aquestes factures i rebuts dels associats o clients, amb un sol clic i de forma molt simple es creen els fitxers necessaris per poder exportar totes aquestes factures i cobraments a programes de comptabilitat , només hauràs d’importar el fitxer on trobaràs els subcomptes i els assentaments comptables.

ERP a la mida del client

Com a desenvolupadors de software els nostres tècnics i programadors adapten IPManager l’ERP al online com a ERP Comptabilitat i gestió a mida, creant i implementant desenvolupaments segons la necessitat o el projecte, de manera que les funcionalitats actuals puguin adaptar-se i millorar la forma de realitzar els processos de l’ERP a la mida del client.