cobraments de quotes de socis

Cobraments de quotes de socis

amb IPManager: software de gestió Online

El nostre programa de gestió és ideal per als cobraments de quotes de socis de qualsevol club, entitat o associació, per exemple: associacions culturals o de veïns, germanors, AMPAS, sindicats, clubs esportius, activitats extraescolars, acadèmies, etc.

Les quotes que permet cobrar el ERP Online IPManagre poden ser tant ordinàries com extraordinàries, de manera que permet a l’associació realitzar, tants cobraments de quotes de socis com li interessi realitzar, en tants períodes com desitgi.

Les quotes ordinàries s’entenen com les quantitats de diners que els associats abonen  obligatòriament de manera regular. No estan vinculades a un ús específic i no suposen el lliurament de producte o servei per part de l’associació.

De la mateixa manera es poden generar quotes extraordinàries per un servei concret. Aquí entrarien factors tan complexos com si la quota a cobrar ha de gravar IVA o per contra són exemptes d’aquest. IPManager permet realitzar les diferenciacions incloent l’IVA indicat en el cobrament del rebut creant la factura corresponent per al registre pertinent.

La gestió de quotes es pot realitzar com a agrupacions familiars o el que és el mateix, unitat familiar (socis-afiliats). El cobrament es realitza únicament al primer soci i la resta dels membres de la unitat familiar es consideren afiliats del soci, és a dir, es cobra tot al mateix individu.

Cobraments de quotes de socis associacions. Com gestionar-les amb IPManager?

Amb IPManager la gestió de cobrament de quotes de socis associacions i afiliats és molt senzilla. El software en el núvol permet introduir totes les dades de socis, afiliats i fins i tot altres persones no sòcies. Poderm realitzar de manera fàcil tant factures, com els cobraments efectius i bancaris a través d’enviaments de fitxers de remesa de domiciliació SÀPIGA.

En el ERP permet realitzar l’entrada de dades fiscals tant de la pròpia associació com dels socis. Com a resultat gaudirem d’una informació plena, i ens permetrà treure més partit a les dades que posseeix l’associació, ja sigui per a poder realitzar els cobraments de quotes de socis, les factures o rebuts o realitzar convocatòries a activitats i comunicacions a través de correu electrònic.

Els nostres programadors facilitaran els traspassos entre bases de dades de socis important la informació a la base de dades de IPManager de manera que el traspàs d’informació sigui el més senzilla i ràpida possible.

És a dir, una vegada introduïdes les dades, la gestió dels cobraments serà senzillíssima. Crearem les agrupacions on indicarem quin import o tipus de rebuts volem cobrar. Posteriormet podrem gestionar els cobraments a aquells socis que ens interessin, afegint tants conceptes com es desitgi o bé agrupant agrupacions per a evitar cobraments innecessaris de comissions bancàries.

La base de dades de socis - Cobraments de quotes de socis

La informació és poder, mantenir aquesta informació de manera segura és essencial.

Amb IPManager t’ajudem a estalviar temps i també diners. Un únic software et permet tenir la base de dades de socis constantment actualitzada. Es a dir, et permetrà gestionar la informació, agilitzar la comunicació i realitzar cobraments; tot això optimitzant esforços i complint amb la normativa de la llei orgànica de privacitat de dades.

Fes el salt a la comoditat i seguretat de treballar amb la base de dades de socis, afiliats i clients de manera àgil, segura i eficient. Contracta IPManager i el nostre equip et facilitarà la formació necessària i suport tècnic sempre que ho necessitis.

Com enregistrar al soci al model fitxa de socis?

IPManager: Cobraments de quotes de socis

De forma molt intuïtiva IPManager ofereix un model fitxa de soci que conté tota la informació necessària per a saber qui és el soci, per exemple com comunicar amb ell, com cobrar les seves quotes i quin tipus de serveis adquireix.

A les fitxes de socis als quals se’ls cobra a través de domiciliació bancària a més podem trobar el document d’Ordre de domiciliació de càrrec directe SEPA. El document d’ordre de domiciliació es genera automàticament amb aquelles dades incorporades en el model fitxa de socis , i inclou el número de mandat que genera l’aplicació.

A aquells socis que se’ls ofereixen serveis també se’ls podrà generar el document de contracte o pòlissa (si així es contracta en les diferents versions de IPManager).

Gestió Socis

Dades de unitats familiars (socis i afiliats)

Dades Bancaries

Registre de comptes (IBAN, BIC, mandats)

Documentació

Càrrec directe SEPA, polissa, contractes

Factures i rebuts

Impressió de factura i rebuts

IPManager pel control de quotes mensuals

Amb la nostra eina és molt fàcil realitzar el control de quotes mensuals dels socis, afiliats i clients, des de la gestió de socis, a més de mostrar la fitxa i els documents (SEPA i contracte/pòlissa).

IPManager també ens permet mostrar totes les factures o rebuts relacionades amb el soci seleccionat, per tant fa que fa molt àgil la possibilitat de realitzar el control de qualsevol quota registrades.

Com comptabilitzar quotes de socis d'una associació amb IPManager?

Una de les fonts d’ingrés d’associacions o fundacions sense ànim de lucre són les quotes dels socis. A la majoria de les ocasions no cal reportar el seu IVA, però en les ocasions que l’entitat o associació presta un servei al soci sí que és necessari declarar aquest IVA. Un exemple d’això poden serer els clubs o associacions amb serveis, per exemple els serveis de defuncions, on un dels nostres mòduls facilita excepcionalment el cobrament d’aquests rebuts.

A IPManager es crea tant la factura com el rebut de serveis de manera que en la pròpia gestió de les dades de l’associació s’informa quins conceptes contenen IVA, quin tipus d’IVA i a quin subcompte comptable aniran carregats aquests serveis o quotes.

Per tant, comptabilitzar quotes de socis d’una associació és molt fàcil amb la nostra exportació de fitxers a softwares de comptabilitat.

Exportació de fitxers a software de comptabilitat de cobraments de quotes de socis

Aquelles associacions o clubs que cobrin rebuts per prestacions de serveis estan subjectes a IVA. IPManager facilita l’exportació dels fitxers a software de comptabilitat, d’aquesta manera de forma fàcil es podran importar aquests fitxers des del programa de comptabilitat i declarar aquest IVA segons la seva obligatorietat.

IPManager crea fitxers diferenciats per a l’exportació de factures, de rebuts i de remeses bancàries. Posteriorment es podrà obtenir els assentaments comptables definits amb els seus comptes de càrrec segons s’hagi introduït en el gestor de dades en tipus de rebuts. Els nostres desenvolupadors podran adaptar nostre ERP al software de comptabilitat que triï el client de IPManager.